ატომაიზერები  11 

ელექტრო სიგარეტების ატომაიზერები (ამაორთქლებელი)