ატომაიზერები  10 

ელექტრო სიგარეტების ატომაიზერები (ამაორთქლებელი)