ატომაიზერები  8 

ელექტრო სიგარეტების ატომაიზერები (ამაორთქლებელი)