ატომაიზერები  7 

ელექტრო სიგარეტების ატომაიზერები (ამაორთქლებელი)