ატომაიზერები  4 

ელექტრო სიგარეტების ატომაიზერები (ამაორთქლებელი)